Kostelní 24, 170 00 Praha 7    tel: 732 377 537    info@zdrsem.cz

Sledujte nás na Facebook

Poptávka
Kurzy pro firmy a firemní kolektivy šité na míru přímo Vaší společnosti. Kurzy přizpůsobujeme obsahem i délkou, aby maximálně vyhovovaly Vašim požadavkům a prostředí, ve kterém se Vaši zaměstnanci pohybují.........

Teambuilding, který má smysl a zřetelný přesah do osobního života každého účastníka. Nabízíme spojení tradičních teambuildingových aktivit s první pomocí v poměru, který si sami zvolíte. Společný zážitek „na hraně života a smrti“ vám umožní poznat i dlouholeté kolegy tak, jak jste je dosud neznali.

Co ZDrSEM Teambuilding obsahuje:

  • Netradiční zážitky posilující neformální vazby mezi účastníky
  • Leadership a vedení skupiny
  • Možnost chopit se iniciativy
  • Posílení sebedůvěry jednotlivců i týmu
  • Poznat kolegy v krizových situacích
  • Zpětná vazba od lektorů
  • Univerzální postup 3 kroků


Teambuilding ZDrSEM může být postaven jako samostatný kurz nebo doplněn o další teambuildingové aktivity.