Kostelní 24, 170 00 Praha 7    tel: 732 377 537    info@zdrsem.cz

Sledujte nás na Facebook

Přihlášky
Žádný kurz není vypsán
Co o kurzu říkají
hello

Kurz Basic

Kurz mi dal možnost několikrát si do „zblbnutí“ zopakovat simulace první pomoci – mám to pod kůží a moc dík.


Díky, tohle byl nejlepší ze seminářů, které jsem absolvovala. Cítím se teď víc v pohodě s tím „coby kdyby“. A už nemám tak velký strach z toho, že bych víc ublížila, než pomohla. Kurz zcela splnil moje očekávání. Děkuji, bylo to velmi praktické, užitečné a výborně připravené a provedené!

2,5denní zážitkový kurz, ve kterém Vás seznámíme s hlavními tématy první pomoci.

Kurz je často využíván jako základní norma první pomoci v outdoorových a teambuildingových firmách. Jde-li o kurz pro uzavřenou skupinu, lze obsah upravit dle potřeb a přání klienta.

Kurz nabízíme také ve ve variantě BASIC BIKER zaměřený na první pomoc v souvislosti s cyklistikou. Bližší popis této varianty naleznete níže.

Kurz slouží jako základní norma pro řešení první pomoci při pohybových aktivitách (sport, rekreační sport, tělesná výchova,…).

Pro koho

Ukázka použití AED při resuscitaciKurz vznikl jako základní norma první pomoci pro instruktory outdoorových center a teambuildingových firem. Nyní je kurz ZDrSEM Basic poptáván širokou škálou klientů, zejména těmi, kteří nemají potřebu získat rekvalifikaci „Zdravotník zotavovacích akcí pro děti a dorost“, která je vázána na absolvování 42 hodinového kurzu ZDrSEM Standard.

Co v kurzu najdete

Tématům základním, těm kde jde pacientovi skutečně o život v řádu minut, je věnován prostor největší, včetně praktických nácviků a simulací. Naopak méně důležitá a okrajová témata první pomoci jsou zkracována a někdy i vypouštěna.

K hlavním bodům harmonogramu kurzu ZDrSEM Basic patří:

 • Jednotný postup pro řešení zdravotních událostí (systém „Tři kroky“)
 • Přístup k bezvědomému
 • Volání zdravotnické záchranné služby
 • Život zachraňující úkony
 • Resuscitace
 • Zástava masivního krvácení
 • Vnitřní krvácení a zranění
 • Poranění páteře
 • Úrazy hlavy, hrudníku, břicha, pánve
 • Zlomeniny a úrazy končetin
 • Závažná onemocnění
 • Popáleniny

Další témata do programu kurzu volíme po dohodě s klientem, nebo je zařazujeme na přání účastníků. K nejžádanějším patří např.:

 • Zajištění místa dopravní nehody
 • Podchlazení a omrzliny
 • Přehřátí a dehydratace
 • Ošetření ran a drobnějších zranění
 • Alergické reakce
 • Úrazy elektrickým proudem a zásah bleskem
 • Zranění způsobená zvířaty (kousnutí a uštknutí)
 • Tonutí

  Hledání dalších zranění u pacienta po úrazu

Čím zásadnější dovednost, tím více ji budeme procvičovat prakticky, rovněž nebudou chybět simulace, kde si na vlastní kůži zažijete roli zachránce i zraněného. Co nevyzkoušíme prakticky, rozebereme na skutečných případech z praxe.

Jak kurz probíhá

Dvacetihodinová délka kurzu je rozložena do tří dnů. První den kurzu, zpravidla pátek, začneme v odpoledních hodinách a skončíme do cca deváté hodiny večerní. Další dva dny kurzu začínáme s výukou v devět hodin. Končíme kolem osmnácté hodiny v sobotu a po patnácté hodině v neděli.

Naše originální skripta obdržíte první večer kurzu. Během kurzu se střídají praktické a teoretické bloky, dějiště kurzu se plynule přesouvá ze vnitř ven a zpět. V době oběda zařazujeme dostatečně dlouhou polední pauzu, nezapomínáme ani na kratší pauzy v průběhu kurzu. Přes malé a velké simulacese propracujeme do nedělního odpoledne, které vyvrcholí předáním certifikátů o absolvování kurzu. Konkrétní rozdělení hodinové dotace do jednotlivých dnů se snažíme vždy přizpůsobit požadavkům zadavatele, popřípadě dle domluvy s účastníky.

U kurzů konaných v našem školícím středisku v Praze je v průběhu kurzu možnost přespání účastníků (vlastní spacák, 50Kč/osobu). 

Cena kurzu:Simulace dopravní nehody

Cena kurzu je 2 850 Kč. Cena zahrnuje minimálně dva kvalifikované lektory první pomoci. Dále jsou v ceně skripta, zdravotnický spotřební materiál na nácviky (obvazy, alufolie,rukavice..), materiál na simulace a dopravu materiálu.

Chápeme, že někomu se může zdát cena příliš vysoká (i když v oblasti vzdělávacích kurzů se pohybujeme spíše na dolní hranici). Je ale dána nízkým maximálním počtem účastníků na kurzu (18) na velký počet lektorů (většinou 4). Je pro nás důležité udržet jistý standard výuky a ten bohužel s nižším rozpočtem zaručit nelze.

Cena nezahrnuje dopravu na kurz, a v případě pobytové formy kurzu ani ubytování a stravování. 

V  případě kurzu ZDrSEM Basic pro uzavřenou skupinu se jeho cena se stanovuje dohodou s klientem, v závislosti na místě konání kurzu a výši dalších flexibilních nákladů spojených s realizací kurzu.

Varianta BASIC BIKER

Kurz se věnuje problematice cyklistika jako jednomu z nejoblíbenějších sportů v České Republice. Nejen legrace doprovází cyklo akce, ať už se jedná o víkend, dálkovou cyklistiku, single tracky či jinou formu pohybu na kole. Buďte připraveni na nečekané události, které mohou cyklo akce zkomplikovat. Kurz je často využíván i jako základní norma první pomoci pro outdoorové organizace. Kurz využití všichni, kteří se rádi pohybují na kole po městě, na stezkách, trecích či horách. Kurz je užitečný pro pořadatele cyklo akcí, závodníky, cykloturisty, bikery i víkendové sportovce. Výstupem kurzu je potvrzení o absolvování kurzu (v případě pedagogických pracovníků možno uplatnit akreditaci v rámci DVPP). 

V kurzu BASIC BIKER najdete kromě témat klasického Basicu navíc první pomoc při zlomeninách a úrazech končetin, onemocnění, která nepočkají, zajištění místa nehody, přehřátí a dehydrataci, ošetření ran od silničního lišeje po zlomeniny, alergické reakce a ideální vybavení cyklo lékárničky. 

Veškeré další informace (cena, organizace kurzu, místo konání kurzu) se shodují s informacemi o klasickém Basicu (viz výše).

Ceny kurzů otevřených pro veřejnost:

Cena zahrnuje: dva až pět (dle typu kurzu a počtu účastníků) kvalifikovaných lektorů první pomoci ZDrSEM. Dále jsou v ceně skripta (u kurzů Basic a Standard), zdravotnický spotřební materiál na nácviky (obvazy, alufolie,rukavice..), materiál na simulace a dopravu materiálu.

Cena nezahrnuje: dopravu účastníků na kurz, a v případě pobytové formy kurzu ani ubytování a stravování účastníků.

V  případě kurzu pro uzavřenou skupinu se jeho cena se stanovuje dohodou s klientem, v závislosti na místě konání kurzu a výši dalších flexibilních nákladů spojených s realizací kurzu.

S poptávkou po kurzu pro uzavřenou skupinu se neváhejte obrátit na e-mailovou adresu: info@zdrsem.cz.

Dárkové poukazy - originální a praktický dárek:

Darkový poukaz lze zakoupit na tyto kurzy ZDrSEM: Mama, Basic, Reaguj, Standard, Standard Horal a Standard Vodák. Cena dárkového poukazu je shodná s cenou otevřeného kurzu (viz výše). Dárkový poukaz možno také zakoupit na libovolnou částku, o kterou se obdarovanému sníží platba za kurz, který si sám vybere.

Dárkové poukazy můžete objednat zde........

Storno poplatky:

Výše storno poplatku za neúčast na kurzu je odvislá od počtu dnů do prvního dne kurzu, na který jste se přihlásili.

 • Při zrušení účasti více než 30 dnů před kurzem je výše storno poplatku 15 % z ceny kurzu.
 • Při zrušení účasti 30 až 14 dnů před kurzem je výše storno poplatku 30 % z ceny kurzu.
 • Při zrušení účasti 14 až 7 dnů před kurzem je výše storno poplatku 60 % z ceny kurzu.
 • Při zrušení účasti 7 až 1 den před kurzem je výše storno poplatku 90 % z ceny kurzu.
 • Při zrušení účasti  první den kurzu je výše storno poplatku 100 % z ceny kurzu.

Storno poplatek je použit na pokrytí fixních nákladů spojených s vaší neúčastí na kurzu.