Kostelní 24, 170 00 Praha 7    tel: 732 377 537    info@zdrsem.cz

Sledujte nás na Facebook

Přihlášky
Žádný kurz není vypsán
Co o kurzu říkají
hello

Školitel

Dnes jsem měla tu ČEST úspěšně absolvovat kurz ZDrSEM školitel. Ač důvodem absolvování kurzu nebylo "získání certifikátu", musím říct, že na ten diplom jsem stejně hrdá, jako na diplom z VŠ (a to zdravotnického směru :-)). Je okoukané vychvalovat dokonalost lektorů.... Nikdy jsem však nezažila tak hluboce motivační prostředí pro věc tak závažnou, jako je poskytnutí první pomoci. Měla bych se radovat ze složení zkoušky u "přísných" lektorů ZDrSEMu, cítím ale velký závazek a zodpovědnost předávat naučené dál.... Už dlouhou dobu  mne něco neposunulo dopředu tak, jako Vaše kurzy. Díky a neudělám Vám ostudu. (Kateřina Hlaváčková, Školitel 2013)

Školitel

Prohloubil jsem si znalosti v oblasti první pomoci, získal jsem sebedůvěru vystupovat před lidmi a mluvit o této problematice. Vyjasnil jsem si některé nejasnosti, co mě posunulo dál k možnosti první pomoc učit. Prošel jsem si různými situacemi, s jakými se může lektor první pomoci při výuce setkat a dostal jsem k nim kvalitní a kvalifikovanou ZV.  A navíc jsem poznal skvělou partu lidí – a to jak z řad studentů, tak lektorů.
(účastník, Školitel 2013)

Školitel

Strávili jsme na kurzu hodně svého času. Venku bylo krásné počasí a namísto toho, abychom se toulali podzimní přírodou, tak jsme se znovu a znovu učili jak nejlépe někoho naučit první, druhý a třetí krok...
Asi před hodinou jsem skončil ukázky simulací, které jsme předváděli s členy mého kroužku mladých záchranářů pro skupinu italských studentů, kteří jsou tento týden na naší škole. V chemické laboratoři jsme předvedli 5 simulací. Opaření rukou horkým roztokem, vstříknutí kyseliny do obličeje a očí, otrava plynem s následným stavem bezvědomí a nutností resuscitace, poranění ruky kusem skla a následné mdloby a nakonec zlatý hřeb simulací - masívní krvácení z ruky po poranění rozbitým sklem. Všechno jsem s mými studenty několikrát nacvičoval. Velmi podrobně do všech detailů jsem písemně zpracoval dramaturgii jednotlivých simulací. Prostě udělal jsem všechno tak, jak jste nás to učili. Do detailů a na profesionální úrovni... A tentokrát díky Tobě i bez trémy. Tu jsem odhodil tak daleko, že jsem dokonce s mou nepříliš dobrou angličtinou komunikoval v anglickém jazyce. Italové z toho byli na větvi. Něco takového asi v životě ještě neviděli. (Eduard Macků, týden po kurzu Školitel 2013)

Chcete učit první pomoc kvalitně, smysluplně a prakticky? Používat ve výuce nácviky a simulované situace? Přednášet tak, že vám účastníci budou viset na rtech?   Pak je tu pro vás intenzivní a vysoce praktický kurz Školitel!

 O čem to bude:  

 • Prohloubení obsahových znalostí základních témat - abyste byli schopni zodpovědět lstivé dotazy účastníků. 
 • Zdokonalení rétoriky a lektorských dovedností - abyste ustáli i sebenáročnější publikum. 
 • Ale hlavně trénink zážitkové výuky, protože to je základ dobrého kurzu. 
 • A to vše tak, jak to jen ZDrSEM umí - prakticky a zážitkově. Pasivní poslouchání přednášek vás nečeká ani zde. 
 • Pomyslným vrcholem kurzu je vaše vlastní realizace jednodenního zážitkového kurzu pro veřejnost. 

Pro koho:  

Pro všechny, kdo chtějí první pomoc učit smysluplně a kvalitně. Kurz je vhodný pro začínající i pokročilé lektory, pro zdravotníky i laiky. Malá skupina účastníků zajistí dostatek individuální výuky. Před kurzem i během něj je nutné samostudium. Nutnou prerekvizitou je absolvování kurzu ZDrSEM Standard (v posledních pěti letech) pro získání zkušeností s naší zážitkovou výukou. Úspěšný účastník získá rekvalifikaci MŠMT Člen první pomoci, s níž je možná první pomoc vyučovat. 

Z obsahu kurzu: 

 • základy zážitkové pedagogiky
 • metodika a obsah základních témat z oblasti první pomoci
 • trénink dovedností - resuscitace, přístup k bezvědomému, zástava masivního krvácení...
 • lektorské dovednosti a rétorika, video trénink a zpětná vazba
 • samostatná tvorba a realizace různých typů simulací
 • zpětná vazba, rozbor, recenze - nedílná součást kurzu 
 • psychická bezpečnost zážitkových kurzů první pomoci a řešení psychické krize účastníka
 • základy maskování
 • a další

Jak kurz probíhá a jaký je harmonogram kurzu:

Kurz Školitel je rozdělen do 4 víkendů v průběhu 2-3 měsíců. 

Před kurzem a během něj je nutné samostudium metodického manuálu. 

Před kurzem Školitel je nutné absolvovat kurz ZDrSEM Standard (není v ceně kurzu).

Cena kurzu:

Celková cena je 18.500,- za 4 víkendový kurz. Po vyplnění přihlášky vám přijdou instrukce s platebními podmínkami. Pokud budete mít zásadní problém s uhrazením celé částky zálohy najednou, lze uhradit pouze zbytek formou splátkového kalendáře (toto je nutno domluvit s kanceláří ZDrSEMu na níže uvedených kontaktech).

 Cena zahrnuje:  

 •  čtyři kvalifikované lektory první pomoci zážitkem (zaručeno při plném obsazení kurzu), alespoň jeden z nich je vždy lékař . 
 • Výukové materiály - metodický manuál pro výuku první pomoci zážitkem (více než 100 stran, zasíláme účastníkům předem poštou). 
 • zdravotnický spotřební materiál na nácviky a simlace (obvazy, alufolie, rukavice…)
 • použití dostatečného počtu resuscitačních figurín - modelů dospělých, dětí i miminek
 • další profesionální nácvikový materiál (např. nácvikové defibrilátory, cvičná adrenalinová pera..)
 •  teplé nápoje (káva, čaj) během celého kurzu 

Cena nezahrnuje: 

 • stravování
 • doprava
 • ubytování

Aktuální termíny s možností přihlášení najdete v přehledu vypsaných kurzů. Kurz Školitel pořádáme v nepravidelných intervalech, podle zájmu. Pokud tedy kurz aktuálně v kalendáři živých zpráv není vypsán žádný konkrétní termín, kontaktujte prosím koordinátorku ZDrSEMu Olgu Habáskovou, olga.habaskova@zdrsem.cz, 732 377 537.

Ceny kurzů otevřených pro veřejnost:

Cena zahrnuje: dva Až pět (dle typu kurzu počtu účastníků) kvalifikovaných lektorů první pomoci ZDrSEM. Další informace jsou uvedeny v čl. 4 odst. 2 písm.

Cena nezahrnuje: dopravu účastníků na kurz, a to v případě pobytových forem kurzu ani ubytování a stravování účastníků.

V případě, že je pro účastníky řízení stanoveno, že cena se považuje za dohodnutou v souladu s podmínkami, které se týkají nákladů.

S poptávkou po kurzu pro uzavřenou skupinu se neváhejte obrátit na e-mailové adrese: info@zdrsem.cz .

Dárkové poukazy - originální a praktický dárek:

Dárkový poukaz lze zakoupit na tyto kurzy ZDrSEM: Mama, Basic, Reaguj, Standard, Horal se standard Vodák. Cena dárkového poukazu je shodná s cenou otevřeného kurzu (viz výše). Dárkový poukaz možno také zakoupit na konkrétní částku.

Dárkové poukazy můžete objednat zde ........

Storno poplatky:

Výše storno poplatek za účast na kurzu je odvislá od počtu dnů.

 • Při zrušení účasti více než 30 dnů před kurzem je výše storno poplatek 15% z ceny kurzu .
 • Při zrušení účasti 30 až 14 dnů před kurzem je výše storno poplatek 30% z ceny kurzu .
 • Při zrušení účasti 14 až 7 dnů před kurzem je výše storno poplatek 60% z ceny kurzu .
 • Při zrušení účasti 7 až 1 den před kurzem je výše storno poplatku 90% z ceny kurzu .
 • Při zrušení účasti první den kurzu je výše storno poplatku 100% z ceny kurzu .

Storno poplatek je použitelný na pokrytí fixních nákladů s vaší neúčastí na kurzu.