Kostelní 24, 170 00 Praha 7    tel: 732 377 537    info@zdrsem.cz

Sledujte nás na Facebook

Přihlášky
Žádný kurz není vypsán
Co o kurzu říkají
hello

Školitel

Dnes jsem měla tu ČEST úspěšně absolvovat kurz ZDrSEM školitel. Ač důvodem absolvování kurzu nebylo "získání certifikátu", musím říct, že na ten diplom jsem stejně hrdá, jako na diplom z VŠ (a to zdravotnického směru :-)). Je okoukané vychvalovat dokonalost lektorů.... Nikdy jsem však nezažila tak hluboce motivační prostředí pro věc tak závažnou, jako je poskytnutí první pomoci. Měla bych se radovat ze složení zkoušky u "přísných" lektorů ZDrSEMu, cítím ale velký závazek a zodpovědnost předávat naučené dál.... Už dlouhou dobu  mne něco neposunulo dopředu tak, jako Vaše kurzy. Díky a neudělám Vám ostudu. (Kateřina Hlaváčková, Školitel 2013)

Školitel

Prohloubil jsem si znalosti v oblasti první pomoci, získal jsem sebedůvěru vystupovat před lidmi a mluvit o této problematice. Vyjasnil jsem si některé nejasnosti, co mě posunulo dál k možnosti první pomoc učit. Prošel jsem si různými situacemi, s jakými se může lektor první pomoci při výuce setkat a dostal jsem k nim kvalitní a kvalifikovanou ZV.  A navíc jsem poznal skvělou partu lidí – a to jak z řad studentů, tak lektorů.
(účastník, Školitel 2013)

Školitel

Strávili jsme na kurzu hodně svého času. Venku bylo krásné počasí a namísto toho, abychom se toulali podzimní přírodou, tak jsme se znovu a znovu učili jak nejlépe někoho naučit první, druhý a třetí krok...
Asi před hodinou jsem skončil ukázky simulací, které jsme předváděli s členy mého kroužku mladých záchranářů pro skupinu italských studentů, kteří jsou tento týden na naší škole. V chemické laboratoři jsme předvedli 5 simulací. Opaření rukou horkým roztokem, vstříknutí kyseliny do obličeje a očí, otrava plynem s následným stavem bezvědomí a nutností resuscitace, poranění ruky kusem skla a následné mdloby a nakonec zlatý hřeb simulací - masívní krvácení z ruky po poranění rozbitým sklem. Všechno jsem s mými studenty několikrát nacvičoval. Velmi podrobně do všech detailů jsem písemně zpracoval dramaturgii jednotlivých simulací. Prostě udělal jsem všechno tak, jak jste nás to učili. Do detailů a na profesionální úrovni... A tentokrát díky Tobě i bez trémy. Tu jsem odhodil tak daleko, že jsem dokonce s mou nepříliš dobrou angličtinou komunikoval v anglickém jazyce. Italové z toho byli na větvi. Něco takového asi v životě ještě neviděli. (Eduard Macků, týden po kurzu Školitel 2013)

Kurz akreditovaný MŠMT ČR, jako rekvalifikační kurz "Člen první pomoci", s touto kvalifikací je možné podle zákona 247/2000 první pomoc vyučovat.

Kurz vychází z dlouholeté zkušenosti s výukou první pomoci zážitkovou metodou. Připravuje absolventa na samostatnou výuku základů první pomoci v rozsahu 4-12 hod.  

ZDrSEM Školitel je v současnosti naším nejdelším kurzem. Ve 120 hodinách Vás naučíme zrealizovat vlastní kurz základů první pomoci zážitkovou metodou v rozsahu 4-12 hod.

Těžištěm pro výuku školitelského kurzu je opět metodika zážitkové praxe, soustředíme se na Vaše praktické  zvládnutí nácvikových situací (simulací, scénářů, přednášek). Celý blok vyústí samostatnou prací na organizaci a průběhu ostrého kurzu pro veřejnost pod názvem Trial http://zdrsem.cz/jednotlivci/kurz-trial

Akreditace

Kurz je zakončen zkouškou a úspěšný absolvent získá certifikát o rekvalifikaci akreditovaný  MŠMT ČR a tím kvalifikaci "Člen první pomoci" S touto kvalifikací je možné podle zákona 247/2000 první pomoc vyučovat.

Pro koho

Kurz je koncipován pro ty, kteří chtějí praktickou formou učit první pomoc (například učitelé autoškol nebo pracovníci v organizacích). Zároveň umožňuje zkušenějším lektorům získat dovednosti v oblasti výuky první pomoci zážitkem.

Účast na Školiteli je podmíněná absolvováním kurzu ZDrSEM Standard (či Standard Horal/Vodák). Není to jen z důvodu znalostí z oblasti první pomoci, kterým na Školiteli není věnován prostor, hlavním důvodem je práce se zážitkem (základním kamenem našich kurzů jsou velmi kvalitně připravené simulace zdravotních událostí), který je potřeba nejprve prožít a teprve následně organizovat to, aby jej prožili i jiní. Jiné zdravotnické vzdělání není nutné (je výhodou)

Ačkoliv je kurz delší než Standard (který je nutné před začátkem Školitele absolvovat), tak není určen pro ty, kteří baží po dalších znalostech o poskytování první pomoci z pohledu poskytovatele - v kurzu nezískáte více praktických znalostí a vědomostí. Pokud se chcete naučit první pomoc pouze poskytovat, stačí Vám Standard.

Co v kurzu najdete

V kurzu vás naučíme předávat znalosti a dovednosti základů první pomoci. Probírají se pouze témata, která opravdu patří do základů první pomoci - například masivní krvácení nebo bolesti na hrudi. Naproti tomu témata jako táborová hygiena nebo vytahování klíšťat budou opominuta. O co méně bude témat do šíře, o to více je budeme probírat do hloubky, abychom vás připravili na všetečné dotazy vašich budoucích žáků.

Kurz obsahuje

 • základy zážitkové pedagogiky
 • metodika a teorie základních témat z oblasti první pomoci
 • lektorské dovednosti, video trénink a zpětná vazba
 • samostatná tvorba, uvádění a rozbor simulací
 • samostatné prezentace, odpovídání na dotazy
 • základy maskování
 • a další

Jak kurz probíhá

Kurz Školitel je rozdělen 4 víkendů v průběhu 2-3 měsíců.

Během kurzu je nutné  samostudium metodického manuálu,  základní témata budou vždy otevřena prostřednictvím testů.

Cena kurzu

Celková cena je 14.000,- za 4 víkendový kurz. Po vyplnění přihlášky vám přijdou instrukce s platebními podmínkami. Pokud budete mít zásadní problém s uhrazením celé částky najednou, lze zaplatit pouze zálohu a zbytek formou splátkového kalendáře (toto je nutno domluvit s kanceláří ZDrSEMu na níže uvedených kontaktech).

 

Vybavení úspěšného absolventa

Během kurzu vám dodáme:

 • Skripta pro školitele První pomoc zážitkem
 • 8 hod doporučený scénář výuky pro laiky 1ks
 • Plakát Tři kroky – postup první pomoci (výuková pomůcka) 1ks
 • Plakát Člověk zevnitř – anatomie první pomoci (výuková pomůcka) 1ks

 
Na konci kurzu, po splnění zkoušky získáte:

 • Certifikát - Osvědčení o rekvalifikaci MŠMT
 • Metodický manuál pro školitele
 • Osvěžovací odpoledne (doplňování znalostí)
V ceně není zahrnut poplatek za případnou opravnou zkoušku, který činí 800,-/termín opravné zkoušky. 
 

Aktuální termíny s možností přihlášení najdete v přehledu vypsaných kurzů. Kurz Školitel pořádáme v nepravidelných intervalech, podle zájmu. Jestliže tedy momentálně v kalendáři plánovaných kurzů není vypsán žádný konkrétní termín, kontaktujte prosím koordinátorku ZDrSEMu Olgu Habáskovou, olga.habaskova@zdrsem.cz, 732 377 537.

Ceny kurzů otevřených pro veřejnost:

Cena zahrnuje: dva Až pět (dle typu kurzu počtu účastníků) kvalifikovaných lektorů první pomoci ZDrSEM. Další informace jsou uvedeny v čl. 4 odst. 2 písm.

Cena nezahrnuje: dopravu účastníků na kurz, a to v případě pobytových forem kurzu ani ubytování a stravování účastníků.

V případě, že je pro účastníky řízení stanoveno, že cena se považuje za dohodnutou v souladu s podmínkami, které se týkají nákladů.

S poptávkou po kurzu pro uzavřenou skupinu se neváhejte obrátit na e-mailové adrese: info@zdrsem.cz .

Dárkové poukazy - originální a praktický dárek:

Dárkový poukaz lze zakoupit na tyto kurzy ZDrSEM: Mama, Basic, Reaguj, Standard, Horal se standard Vodák. Cena dárkového poukazu je shodná s cenou otevřeného kurzu (viz výše). Dárkový poukaz možno také zakoupit na konkrétní částku.

Dárkové poukazy můžete objednat zde ........

Storno poplatky:

Výše storno poplatek za účast na kurzu je odvislá od počtu dnů.

 • Při zrušení účasti více než 30 dnů před kurzem je výše storno poplatek 15% z ceny kurzu .
 • Při zrušení účasti 30 až 14 dnů před kurzem je výše storno poplatek 30% z ceny kurzu .
 • Při zrušení účasti 14 až 7 dnů před kurzem je výše storno poplatek 60% z ceny kurzu .
 • Při zrušení účasti 7 až 1 den před kurzem je výše storno poplatku 90% z ceny kurzu .
 • Při zrušení účasti první den kurzu je výše storno poplatku 100% z ceny kurzu .

Storno poplatek je použitelný na pokrytí fixních nákladů s vaší neúčastí na kurzu.