Kostelní 24, 170 00 Praha 7    tel: 732 377 537    info@zdrsem.cz

Sledujte nás na Facebook

Přihlášky
Žádný kurz není vypsán

Kurz pro lékaře a zdravotnické profesionály.

Trénink základních technik, diskuse nikoliv přednášky. Ukotvení dovedností v simulacích (nácvikových scénářích). Lektoři - lékaři či záchranáři - mají kromě praktických zkušeností také lektorské dovednosti na vysoce profesionální úrovni. Naše doporučení jsou použitelná v praxi (nikoliv “podejte 1 ml ředění 1 ku 10 000” :)).

Prošli jste léty vzdělávání a nepociťujete jistotu v první pomoci? Kolapsy a zástavy nejsou šálkem Vaší kávy? Při výkřiku “není tu někde lékař?” cítíte bušení srdce? Chcete se to konečně naučit rukama?


Nabízíme Vám kurz pro lékaře a zdravotnické profesionály. 

Charakteristika kurzu

 • dvacetihodinový kurz pro maximálně šestnáct účastníků
 • trénink základních technik
 • diskuse nikoliv přednášky
 • ukotvení dovedností v simulacích (nácvikových scénářích)
 • 3 lektoři - lékaři či záchranáři - kromě praktických zkušeností také lektorské dovednosti na vysoce profesionální úrovni

Pro koho

Kurz "Není tu někde lékař?" je určen pro pro praktické lékaře, zdravotní sestry z jejich ordinací a kohokoliv dalšího z oblasti primární péče ve zdravotnictví. Je otevřen i studujícím z těchto oblastí (mediky, záchranáře, sestry). Propojuje oblast základní a rozšířené resuscitace, předpokládá tedy současnou či budoucí možnost pracovat s lékařskými pomůckami (samorozpínací vak s obličejovou maskou, supraglotické pomůcky k zajištění dýchacích cest, glukometr, kyslík, AED či defibrilátor, intramuskulární a intravenosní podání léků).

Co v kurzu najdete

Kurz je zaměřen na zvládnutí dovedností v oblasti první pomoci. Znalosti důvěrně znáte, praktickou stránku vás naučíme. Naše zkušenosti vycházejí z praxe zdravotnické záchranné služby a resuscitačních oddělení. Cílem je Vaše sebedůvěra v krizových situacích.

 • Příklady modelových situací
 • náhlý kolaps při odebírání anamnézy
 • bolestí na hrudi
 • intoxikace neznámou drogou při výjezdové službě
 • poranění hlavy a možné poranění páteře po pádu
 • autonehoda s více účastníky

Dovednosti - nácvik, simulační praxe

 • rozdělení postupu na zhodnocení situace, prvotní vyšetření s podporou životních funkcí a sekundární vyšetření. Dokážete odpovědět na otázku “co dřív”.
 • bolestivý podnět, uvolnění dýchacích cest, rozpoznání agonálních dechů.
 • okamžik zahájení resuscitace se pro Vás stane jasně definovatelný.
 • základní resuscitace, kvalitativní a kvantitativní hodnocení resuscitace. Vlastní schopnost bezvadně resuscitovat je základem vedení Vašich spolupracovníků.
 • dýchání samorozpínacím vakem a a obličejovou maskou, obojručné držení masky. zajištění dýchání začíná a končí obličejovou maskou.
 • obsluha AED, souhra s prováděním srdeční masáže.

Dovednosti - seznámení

 • identifikace rytmů, sledování EKG vývoje
 • zavádění laryngeální masky
 • koniopunkce
 • základní ovládání defibrilátoru

Znalosti

 • náhlé bezvědomí (křečový stav, porucha chování) přecházející do ohrožení životních funkcí. Základy diferenciální diagnostiky bezvědomí - praktický přístup
 • zajištění dýchacích cest, strategie a rizika
 • základní pomůcky a léčiva, vhodné vybavení ordinace
 • anafylaktický šok, včasná diagnostika, práce s adrenalinem
 • dopravní nehoda, přístup, bezpečnost, priority

 

Možná témata - informativně

 •  intraosseální vstup, léčba arytmií

Jak kurz probíhá

Kurz trvá 2,5 dne (čtvrtek 18:00 - 21:00, pátek 8:30 - 17:30, sobota 8:30 - 17:00).

Ve čtvrtek a v sobotu probíhá kurz v Kostelní 24, Praha 7 (školící prostory ZDrSEMu), v pátek v Budínově 2464/2B, Praha 8 - Libeň (školící prostory B-Braun na Bulovce).

Cena kurzu

Cena kurzu 6.100,- zahrnuje kompletní lektorské zabezpečení třemi lektory (minimálně jeden je specialistou z oboru neodkladné péče, samozřejmostí jsou také lektorské dovednosti na vysoce profesionální úrovni), dále učební materiály, návrh vybavení ordinace, skripta pokrývající plný rozsah první pomoci, náklady na použití výukových pomůcek (intubovatelná figurina pro ALS, AED, defibrilátor, laryngeální masky, pulsní oxymetr, figuriny pro BLS, obvazový materiál, muláže, maskování) a administrativní zajištění kurzu.

 

 

 

 

 

 

 

Ceny kurzů otevřených pro veřejnost:

Cena zahrnuje: dva Až pět (dle typu kurzu počtu účastníků) kvalifikovaných lektorů první pomoci ZDrSEM. Další informace jsou uvedeny v čl. 4 odst. 2 písm.

Cena nezahrnuje: dopravu účastníků na kurz, a to v případě pobytových forem kurzu ani ubytování a stravování účastníků.

V případě, že je pro účastníky řízení stanoveno, že cena se považuje za dohodnutou v souladu s podmínkami, které se týkají nákladů.

S poptávkou po kurzu pro uzavřenou skupinu se neváhejte obrátit na e-mailové adrese: info@zdrsem.cz .

Dárkové poukazy - originální a praktický dárek:

Dárkový poukaz lze zakoupit na tyto kurzy ZDrSEM: Mama, Basic, Reaguj, Standard, Horal se standard Vodák. Cena dárkového poukazu je shodná s cenou otevřeného kurzu (viz výše). Dárkový poukaz možno také zakoupit na konkrétní částku.

Dárkové poukazy můžete objednat zde ........

Storno poplatky:

Výše storno poplatek za účast na kurzu je odvislá od počtu dnů.

 • Při zrušení účasti více než 30 dnů před kurzem je výše storno poplatek 15% z ceny kurzu .
 • Při zrušení účasti 30 až 14 dnů před kurzem je výše storno poplatek 30% z ceny kurzu .
 • Při zrušení účasti 14 až 7 dnů před kurzem je výše storno poplatek 60% z ceny kurzu .
 • Při zrušení účasti 7 až 1 den před kurzem je výše storno poplatku 90% z ceny kurzu .
 • Při zrušení účasti první den kurzu je výše storno poplatku 100% z ceny kurzu .

Storno poplatek je použitelný na pokrytí fixních nákladů s vaší neúčastí na kurzu.