Kostelní 24, 170 00 Praha 7    tel: 732 377 537    info@zdrsem.cz

Sledujte nás na Facebook

Zásahy absolventů
hello

Na autobusové zastávce

Jedu okolo Penny v Horšovském Týně, vracím se z očkování a čipování psa. Vedle Penny je autobusová zastávka. Najednou vidím, jak bezvládné tělo padá na zem směrem k našemu autu, hlava dopadá na chodník a vycákne docela dost krve. Asi jako ve filmu. Do toho se ozve křik.

Dopravní nehoda stručně

Ahoj všichni ZDRSEM, chtěla bych aspoň touto cestou poděkovat za přípravu na situace, kdy "rozhodují okamžiky". Zúčastnila jsem se loni vašeho kurzu pořádaného pod hlavičkou Adventury. Už tehdy se mi výuka líbila a měla jsem pocit, že to byl smysluplně využitý čas bez ohledu na to, že jsem potřebovala potvrzení pro vedení dětského tábora.

Opilý řidič vás smete i se stojícím autem

Zdrsemáci moji zlatí, dnes večer jsem byla svědkem dopravní nehody :-(. Tak vám to musím hned dát vědět. Celou nehodu jsem viděla z chodníku.

Aktuality
hello

Spolupráce s organizací Záchranný kruh

Zahájili jsme spolupráci s organizací Záchranný kruh na projektu Záchrana života realitou. Součástí projektu je také série 19 víkendových kurzů první pomoci, během kterých proškolí naši lektoři více než 300 učitelů z Karlovarského kraje. Váháte, v jaké škole bude vaše dítě v bezpečí? Pravděpodobně v nějaké Karlovarské…

Valná hromada ZDrSEMu

O prvním únorovém víkendu proběhla historicky první Valná hromada, kdy jsme se hodně věnovali směřování naší „nové“ organizace. Ve vzácné shodě jsme společně dospěli k tomu, že se budeme i nadále věnovat vývoji metodiky a výuce první pomoci zážitkem…

ZDrSEM vstupuje do nové éry v podobě samostatného občanského sdružení

Po 17 letech existence ZDrSEMu jako dlouhodobého projektu Prázdninové školy Lipnice došlo v průběhu roku 2013 po vzájemné dohodě k našemu osamostatnění a založení občanského sdružení ZDrSEM – první pomoc zážitkem. Jsme vděční naší mateřské organizaci za řadu let, kdy nám usnadňovala cestu k tomu, abychom si nyní tuto samostatnost mohli dovolit. Řada našich lektorů zůstává samozřejmě aktivní v obou organizacích a věříme, že se i nadále -nejen na kurzech- 
budeme potkávat.

O nás

ZDrSEM – první pomoc zážitkem z.s. je druhou nejdéle působící organizací v oblasti výuky první pomoci v České republice. Navazujeme na tradici kurzů první pomoci pod hlavičkou Prázdninové školy Lipnice, kde projekt ZDrSEM vznikl v roce 1996.

V našich kurzech používáme prověřenou metodiku práce se simulovanými situacemi, které jsou  následně reflektovány lektory. Praktické nácviky jsou doplněny teoretickými bloky z oblasti první pomoci. Těžištěm naší výuky jsou život zachraňující dovednosti a jejich nácvik.  Po skončení kurzu by účastníci měli být schopni poskytnout první pomoc i v emočně vypjatých situacích.

Rozvíjíme a šíříme metodiku výuky první pomoci a urgentní medicíny mezi laickou a odbornou veřejnost.

V čem jsme dobří:

 • Učíme podle mezinárodně platných standardů poskytování první pomoci
 • První pomoc učíme prostřednictvím vlastního zážitku - nácvik reakce v simulovaných situacích
 • Důsledně pracujeme s rozborem simulovaných situací a zpětnou vazbou
 • Klademe důraz na praktické život zachraňující dovednosti
 • Učíme více než 18 let – pomocí propracované osvědčené metodiky
 • Kurzy přizpůsobujeme požadavkům klienta – specifické situace
 • Učit Vás budou profesionálové z řad lékařů, záchranářů, mediků a lektorů – školitelů první pomoci
 • Máme propracovaný systém interního vzdělávání našich lektorů

 

MUDr. Robert Pleskot

 • Odborný asistent 1.LF UK Praha (1990-1996)
 • Nemocnice Záchranné služby Praha (1991 - 1995)
 • FN Královské Vinohrady Praha, oddělení AR (1996 – 2001)
 • Instruktor Prázdninové školy Lipnice – OB ČR (1991)
 • Sebezkušenostní výcvik v systemické psychoterapii (1992–1998)
 • Spoluzakladatel projektu ZDrSEM (1996)
 • Wilderness First Aid Responder (Belgie, 1997)
 • Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy (od 2004)
 • FN Motol Praha, Urgentní příjem dospělých (od 2014)
 • Garant kurzů pro lékaře a zdravotníky „Není tu někde lékař?“

MUDr. Karel Štěpánek

 • Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje (od 2012)
 • Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, oddělení intenzivní medicíny (od 2010)
 • Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy (2010–2012)
 • Fakultní nemocnice Motol, Klinika anestezie a resuscitace (2004–2010)
 • Instruktor Prázdninové školy Lipnice – OB ČR
 • Wilderness First Responder, SOLO Conway, USA
 • Kurz speciální přípravy pro krizové situace, Vojenská akademie, Vyškov (2010)
 • ALS Provider Course, European Resuscitation Council, Praha (2011)

MUDr. Hanka Středová

 • Studium na 2. LF UK, obor všeobecné lékařství (1994 - 2001)
 • Advanced Life Support Provider kurz (2012)
 • GIC (Generic Instructor Course - Europea Resuscitation Council) - 2012
 • Specializace v oboru anesteziologie, resuscitace a urgentní medicína
 • Zdravotnická záchranná služba Českolipska (od 2010)

MUDr. Michaela Vojnová Řebíčková

 • Audio-Fon centrum, lékařka, Brno (od 2012)
 • Nemocnice Přerov, ORL oddělení (2001–2004)
 • Členka Štúdia zážitku OB Slovensko (2007)
 • Česká cesta – OB ČR, lektorka

Mgr. Kristýna Schnablová

 • Záchranářský kynolog IZS MV ČR, K9 ZS Praha (od 2009)
 • Demos – Pragoeduca, Praha, manažerka a specialista e-learningu (od 2008)
 • Rekvalifikační kurz Školitel první pomoci, ZDrSEM (2007)
 • BLS Provider Course, European Resuscitation Council, Praha (2012)
 • Dynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik, Praha (2006)
 • Kurz Telefonicky asistované neodkladné resuscitace, ZZS hl. m. Prahy (2006)
 • Garant firemních kurzů ZDrSEM

MUDr. Barbara Nižnanská (roz. Šimanovská)

 • Absolventka 3.LF UK v Praze
 • Lékařka ve specializační přípravě v oboru anesteziologie a resuscitace
 • Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN Praha
 • Lektor předmětu Urgentní medicína v simulacích 1. LF UK Praha
 • Lékařka ve specializační přípravě v oboru anesteziologie a resuscitace, Klinika anesteziologie a resuscitační péče FN Motol (2012–2013)
 • Stáž u Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy (2012)
 • Půlroční stáž  v nemocnici St.Olav, Trondheim, Norsko (2011)
 • ALS Provider Course, European Resuscitation Council, Praha (2013)
 • členka reprezentačního družstva ČR na mezinárodní soutěži družstev první pomoci (FACE 2010, Svidník, Slovensko)
 • maskér Českého Červeného Kříže (maskérský kurz 2004)

MUDr. Libuše Mikšátková (roz. Ourodová)

 • Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Klinika anestezie a intenzivní medicíny (od 2013)
 • Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Oddělení intenzivní medicíny (2011–2013)
 • ALS Provider Course, European Resuscitation Council, Praha (2013)
 • Zdravotnická záchranná služba, Ústí nad Labem (2012)
 • Mezinárodní konference horské medicíny Med Mountain (2008)
 • Kurz Telefonicky asistované neodkladné resuscitace, ZZS hl. m. Prahy (2008)

Stanislav Dlouhý

 • Dobrovolný záchranář (od 2001)
 • Zdravotník, zajištění kulturních a sportovních akcí (od 2001)
 • Záchranáři Žatec o.s. - člen sdružení

MUDr. Matúš Nižnanský

 • Absolvent 1. LF UK v Praze
 • Lékař v atestační přípravě v oboru kardiochirurgie
 • II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie 1.LF UK a VFN v Praze
 • Postgraduální studium v oboru Experimentální chirurgie, zaměření na chirurgickou léčbu plicní hypertenze
 • Lektor předmětu Urgentní medicína v simulacích, 1. LF UK
 • Kurz Telefonicky asistované neodkladné resuscitace, ZZS hl. m. Prahy (2013)
 • ALS Provider Course, European Resuscitation Council, Praha (2013)

Mgr. Miroslav Londýn

 • Instruktor firemního vzdělávání OB, Česká cesta s.r.o. (od 2012)
 • Rekvalifikační kurz Školitel první pomoci, ZDrSEM
 • Instruktor Prázdninové školy Lipnice – OB ČR
 • Advanced Wilderness First Aid Certificate, Kanada (2010)

MUDr. Vlastimil Mazura

 • Student Lékařské fakulty a Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové (od 2010)
 • V rámci studia VŠ kurzy první pomoci v bojových podmínkách TCCC a BATLS (2012, 2013)
 • Kurz Advanced Life Support, European Resuscitation Council (2013)
 • Skautská instruktorská lesní škola Collegium (2013)
 • Opakovaně zdravotník na táborech a velkých skautských akcích (od 2008)
 • Vedoucí skautského oddílu (od 2008)
 • Zájmy: skauting, vzdělávání skautských vedoucích, improvizační divadlo
 
Mgr. Dita Podhadská
 • FTK UP Olomouc - obor rekreologie - zaměření zážitková pedagogika a podpora zdraví (2004-2010)
 • 3. ročník VOŠZ 5.května Praha - obor zdravotnický záchranář (2014-2017)
 • stáž na Zdravotnické záchranné službě Praha (2017)
 • stáž na Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje (2014-2017)
 • Kurz krizové intervence a telefonické krizové intervence (2015)
 • Člen první pomoci - kurz Školitel (ZDrSEM, 2013)
 • Kurz Telefonické asistované neodkladné resuscitace (2013)
 • Lektor firemního vzdělávání 
 • Průvodce CK EBT (od 2013)
 • Instruktor Prázdninové školy Lipnice OB ČR
Mgr. Romana Lyra Žihlavníková
 • absolvent jednooborové psychologie, Univerzita Palackého
 • Rekvalifikovaný krizový intervent (od 2015)
 • Odborný asistent oboru psychologie, FHS UK Praha
 • Postgraduální studium PřF UP
 • Člen občanského združení zážitkové pedagogiky MO Plusko (od 2013)
 • Stáž u Zdravotnické záchranné služby Královohradeckého kraje (2016)
 • Kurz Telefonicky asistované neodkladné resuscitace, ZZS hl. m. Prahy (2016)

 Jan Ptáček, DiS. - čestný člen

 • Dobrovolný záchranář (1999–2010)
 • Praha 12.net, předseda sdružení (2004–2013)
 • Adventura Teambuilding, lektor firemního vzdělávání (2003–2010)
 • Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, stáž (2000–2007)
 • Basic Life Support AED Full Instructor (2012)
 • Kurz Telefonicky asistované neodkladné resuscitace, ZZS hl. m. Prahy (2006, 2011)

 

V blízké době doplníme informace o možnostech spolupráce také pro zájemce o další formy spolupráce (metodická, lektorská)

Rádi byste se našich kurzů účastnili v roli figuranta?

Nabízíme vám nevšední možnost prožít si alespoň kousek našeho kurzu v roli zraněného. Pro dřívější absolventy našich kurzů jde o mimořádnou možnost "opáčka" toho nejdůležitějšího (zejména v průběhu rozboru simulace, kterého se v naprosté většině případů účastní), pro budoucí účastníky zase skvělá možnost "ochutnávky" našich kurzů a zjištění o čem, že to ty naše kurzy vlastně jsou a v čem jsou tak jedinečné.

Jak se můžete registrovat? 
Jestliže jste se už nějakého našeho kurzu v poslední době účastnili a přihlášku tedy již vyplňovali, stačí, když vyplníte pouze vaši e-mailovou adresu a oblasti, kde můžete simulovat. V opačném případě nebo jestliže vám výše uvedený způsob registrace nefunguje, pravděpodobně v naší databázi vaše přihláška dosud není (například u kurzů pro uzavřené skupiny máma často kontakt jen na toho, kdo kurz na začátku domlouval.), vyplňte prosím celou přihlášku a my vám začneme průběžně posílat e-maily s termíny simulací. Současně si můžete zvolit i kraje, kde se nejčastěji pohybujete, abychom vám pak mohli zasílat pozvánky na simulace probíhající ve vašem okolí.

Samozřejmě se také nemusíte se bát, že se nám "upisujete" navěky. Případné zrušení registrace (třeba i jen dočasné, jste-li například na rok mimo republiku) můžete provést zcela jednoduše sami, prostřednictvím formuláře. Stačí se identifikovat e-mailem a nechat políčko "Budu simulovat" nezaškrtnuté. Nic více není třeba.

Jak taková simulace probíhá?
V předem domluvený čas přijdete, bude vám vysvětlena a předvedena vaše role, namaskujeme vás a pak již jen "trpíte". Na rozdíl od reality, na našich kurzech se vás vždy někdo pokusí zachránit. Po skončení simulace se figuranti často spolu s účastníky účastní 1-2 hodinového rozboru situace, kdy se i oni mohou dozvědět a připomenout si řadu věcí. Většina našich figurantů se v minulosti osobně účastnila některého z kurzů, není však nejmenší důvod, proč by to nemohlo proběhnout i obráceně. Podle typu kurzu a časové náročnosti simulace od nás také dostanete za vaši pomoc 200-500 Kč.