Kostelní 24, 170 00 Praha 7    tel: 732 377 537    info@zdrsem.cz

Sledujte nás na Facebook

Aktuality
hello

Blíží se nové vydání Skript První pomoc zážitkem

Do finále se blíží další vydání našich skript „První pomoc zážitkem“. Kromě aktualizace základních doporučení k poskytování první pomoci (na základě platných ERC Guidelines 2011), s můžete těšit také na zcela nová témata, kterými jsou kapitoly o lavinách, první pomoci v horském prostředí, prevenci úrazů u dětí a v neposlední řadě také podrobný manuál zdravotníka zotavovacích akcí. Plánovaný termín vydání je do prázdnin.

Metodika

Zážitková pedagogika stojí na vlastní zkušenosti studenta. Emočně podbarvený zážitek je nejlepším nástrojem podporujícím dlouhodobé zafixování vědomostí.

Zapamatujeme si - 20% z toho, co slyšíme; - 50% z toho, co slyšíme a vidíme; - 70% z toho, co říkáme; - 90% z toho, co děláme; (J.Holler 1996)

Praktická cvičení a překonávání zátěžových situací posunuje osobní hranice, posiluje sebevědomí, iniciuje zájem o hlubší poznávání oboru. Pochopení a správné provedení se umocňují.

Prostřednictvím simulovaných zdravotních událostí stavíme před účastníky našich programů výzvy, jejichž zdolání (či případné nezdolání) představuje dlouhodobě zafixovanou zkušenost. Prožitky rozebíráme v následných rozborech – review, jejichž kvalifikované provedení je nezbytnou součástí efektivního využití zážitku. Cílem je vytvořit dostatečnou sebedůvěru, která umožní poskytnout první pomoc. Nezbytné teoretické minimum je pouze podporou prožitých praktických dovedností.

Stáhněte si příručky první pomoci

Prohlédněte si naše skripta

Obdrží každý účastník našich dvou a vícedenních kurzů. 10 let vývoje, srozumitelnost a zdrsný humor. 

Další pozoruhodné weby

  • Rozcestník na anglické otevřené internetové encyklopedii, zaměřený na MEDICAL EMERGENCIES
  • Nezávislý web o zdravotnické záchranné službě. MUDr.Ondřej Franěk, vedoucí lékař pražského operačního střediska, má co říci a říká to zajímavě.
  • The Action je školní bezplatné multimediální představení, na které jsou zvány třetí a čtvrté ročníky středních škol. Představení trvá cca 60 minut. The Action líčí pomoci multimediálního vyjádření jak může noc strávena na diskotéce vyústit ve smrt nebo trvalou invaliditu při dopravní nehodě. Diváci jsou konfrontováni s invalidní obětí nehody, členy jeho rodiny a zástupci různých složek integrovaného záchranného systému, kteří poskytují zraněným účastníkům nehody pomoc. Jsou prezentovány okolnosti nehody a konkrétní situace.